Home » Visuele identiteit Land van Floor

Land van Floor

merkidentiteit, visueel ontwerp, website

 

“Land van Floor is een buitenlokaal, waarin we samen uitvinden hoe eigenheid, samenleven en evenwicht vorm kunnen krijgen, met natuurlijke kracht!”

Deze opdracht begon met het in kaart brengen waar Land van Floor voor staat. Ad en Annet hadden een idee en we hebben samen gebrainstormd, geschetst en dat idee verder uitgediept.

De uitgangspunten uit dit traject vormen de basis. Ik heb ze visueel vertaald naar een logo en visitekaartje. En tot slot is de website: LandvanFloor tot stand gekomen.